Counseling

Counseling is de begeleiding van psychisch gezonde mensen in een moeilijke levenssituatie. Hierbij wordt er gefocust op de verheldering van die concrete situatie. Dit is een uniek proces en vaak niet zo rechtlijnig. Wanneer er meer psychotherapeutische ondersteuning nodig is, dan werken we binnen onze praktijk samen met Olivia, maar ook doorverwijzing naar een ander psycholoog of psychiater is mogelijk

Een kindje krijgen is de grootste transformatie van je leven.
Daarom kan je voor alle onderstaande onderwerpen begeleiding krijgen in onze praktijk.

De fysieke opvolging van mama en baby wordt mede opgevolgd door onze vroedvrouwen, voor de mentale begeleiding in de perinatale periode kan je bij Inge terecht. Vanuit haar achtergrond als kinesitherapeut, vroedvrouw en perinataal counselor gaat ze met jou op zoek naar wat jij nodig hebt om met vertrouwen verder te kunnen.

.

Kinderwens

Iedereen in je omgeving krijgt kinderen maar jij bent niet helemaal zeker of je dat wel wil. Heb jij wel een kinderwens?
Misschien heb je dingen in het verleden meegemaakt ( eigen kindertijd, vorige zwangerschappen, het verlies van een kindje, abortus,… ) die het idee van een zwangerschap nu in de weg staan? Of wil je nog wel eens zwanger worden? Je bent tevreden met je gezin zoals het nu is maar je twijfelt toch nog over gezinsuitbreiding.

Tijdens de counseling wordt er tijd en ruimte geboden voor deze overwegingen. Hoe voelt het om op dit kruispunt te balanceren?

Zwangerschap

Ben je ongepland en/of ongewenst zwanger en twijfel je of je wel zwanger wilt blijven? Ook tijdens dit beslissingsproces sta je er niet alleen voor. Tijdens de counseling bekijken we samen je mogelijkheden en hoe het zou zijn om de zwangerschap te behouden of te kiezen voor een afbreking.

Wil je een NIPT-test? Je kreeg de resultaten van je NIPT-test en deze zijn anders dan verwacht? Hoe ga je verder?

Genderdissapointment: je wilde liever een jongen of een meisje. Je stelde je kindje immers al voor en het wennen aan een ander geslacht verloopt moeizamer dan gedacht. Hoewel er een taboe rust op dit thema, hoef je er niet alleen mee te blijven. Het is oké als je hier even over wil rouwen.

Bevallingsstress: het idee om straks te gaan bevallen roept angsten en onzekerheden op? Eigenlijk zou je de bevalling liever overslaan? Samen brengen we datgene in kaart wat nu onoverkomelijk lijkt en bekijken we je opties.

Rouw en verlies

Pril zwangerschapsverlies: 1 op 6 zwangerschappen eindigt in een ‘miskraam’. Hoe pril je zwangerschap ook was, het voelt aan als een verlies. Miskraam kan nogal een heftige verwoording zijn, alsof je zelf iets “mis” zou hebben gedaan. Wat natuurlijk niet zo is. Dit soort verlies wordt vaak niet erkend door je omgeving. Onderzoek toont aan dat 65% van de vrouwen psychologische klachten ervaart na een pril zwangerschapsverlies zoals angst, minder vertrouwen in het eigen lichaam, een gevoel van leegte en verdriet en machteloosheid. Tijdens de counseling biedt Inge een luisterend oor en wordt er samen bekeken wat nu van betekenis zou kunnen zijn voor jou.

(b)roze wolk

In de ogen van onze maatschappij bestaat het krijgen van een kindje meestal uit alleen maar mooie momenten. Genieten van je zwangerschap, liefde op het eerste zicht ervaren bij de eerste kennismaking met je baby en blij en dankbaar zijn voor wat je hebt.
Maar wat als dat voor jou niet zo aanvoelt?
Of wat als je de geboorte als traumatisch ervaren hebt waardoor je je momenteel voelt wankelen.

Je lichaam maakt hormonaal een heleboel veranderingen door zowel tijdens een zwangerschap als na een bevalling. Hoe weet je of hetgeen je voelt nog tot het normale behoort of dat je extra zorg kan gebruiken? Wanneer spreken we over babyblues of een depressie? Samen gaan we in gesprek en mede via screening wordt er een inschatting gemaakt of een doorverwijzing naar een psycholoog of arts voor diagnose en behandeling nodig is.

Tarieven

Consultatie60,00 euro (55 min.)

“Tijdens mijn eerste bevalling had ik het gevoel een toeschouwer te zijn. Het voelde voor mij alsof ik er niet bij was.

Nu ik opnieuw, voor de tweede keer bevallen ben, kan ik zeggen dat ik elk moment gevoeld heb. Het is een doorleefde ervaring geweest en ik ben trots op mezelf.”

-S-